1. PROIECT ERASMUS+ KA229: OUR LIFE IN OUR HANDS ID: 2020-1-FRO1- KA229-081577_3

Anunțuri și documente utile

Coordonator:

 • Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu (Polonia)

Parteneri:

 • Colegiul Economic „ George Barițiu” (România)
 • Geniko Lykeio Gazioy  (Grecia)
 • SUGS Gimnazija ,,Josip Broz Tito ” (Macedonia de Nord)
 • Liceo Scientifico statale Santi Savarino Partinico (Italia)

Durata proiectului:

Decembrie 2019 – octombrie 2022

Tip de activități:

 • cross – curriculare
 • Intracurriculare
 • Extrașcolare

Grup țintă:
21 de elevi  (14-19 ani, respectiv 16-20 ani pt. elevii cu cerințe educaționale speciale)*
*în alegerea elevilor se va ține cont și de durata de 2-3 ani a proiectului în ce privește vârsta lor.

 • Obiectivele specifice ale proiectului:
 • să încurajeze elevii să adopte un comportament responsabil față de mediul înconjurător,să respecte natura, să promoveze practici de reciclare prietenoase cu mediul, să încurajeze consumul cumpătat și reducerea risipei
 • să dezvolte creativitatea elevilor
 • să dezvolte abilitățile lingvistice și digitale ale elevilor și profesorilor implicați
 • să dezvolte competențele profesionale ale profesorilor și elevilor prin asigurarea schimbului de bune practici
 • să faciliteze schimbul de experiențe cultural – artistice între țările implicate
 • să faciliteze integrarea elevilor cu dezabilități în societate.
 • Activități derulate în parteneriat:

A1: Identificarea nevoilor elevilor

A2: Identificarea partenerilor educaţionali şi sociali ce vor fi implicaţi activ în proiect în funcție de specializare, experiența în proiecte europene, nevoile elevilor și ale comunității locale

A3: Identificarea grupurilor țintă de elevi și a elevilor cu cerințe educaționale speciale și a celor ce aparțin grupurilor vulnerabile/din medii defavorizate

A4: Promovarea proiectului în cadrul școlilor

A5: Stabilirea activităților de proiect de comun acord cu toate unitățile de învățământ  implicate

A6: Scrierea proiectului  și  depunerea lui spre aprobare pe platforma ANPCDEFP (Completarea formularului tip pentru proiecte Erasmus+)

 • Roluri şi responsabilităţi:

            Toate școlile partenere au responsabilitatea implicării active și eficiente în realizarea tuturor activităților de proiect cu scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și atingerii rezultatelor așteptate.

Indicatori de realizare:

6 activități derulate

5 școli participante

21 de elevi implicați direct

18 cadre didactice implicate

Instrumente de evaluare:

criteriile de evaluare ANPCDEFP

Regulamente

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *