3. PRESERVATION DE LA BIODIVERSITE ET DES RESSOURCES NATURELLES LOCALES: LE DEVELOPPEMENT DURABLE SUR DEUX TERRITOIRES PARTICULIERS (MONBAZILLAC ET SIBIU) ID 2020-1-FRO1-KA229-080467_2

Anunțuri și documente utile

Coordonator: Franța

Parteneri: România

Tip de activități: cross -curriculare,  intracurriculare, extrașcolare

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • să încurajeze elevii să adopte un comportament responsabil față de mediul înconjurător, să respecte natura, să promoveze practici de reciclare prietenoase cu mediul
 • să încurajeze consumul cumpătat și reducerea risipei
 • să încurajeze elevii să protejeze biodiversitatea locală
 • să dezvolte abilitățile lingvistice și digitale ale elevilor și profesorilor implicați
 • să dezvolte competențele profesionale ale profesorilor și elevilor prin asigurarea schimbului de bune practici
 • să faciliteze schimbul de experiențe cultural- artistice între țările implicate

Activități derulate în parteneriat:

 • A1: Identificarea nevoilor elevilor
 • A2: Identificarea partenerilor educaţionali şi sociali ce vor fi implicaţi activ în proiect în funcție de specializare, experiența în proiecte europene, nevoile elevilor și ale comunității locale
 • A3: Identificarea grupurilor țintă de elevi și a elevilor cu cerințe educaționale speciale și a celor ce aparțin grupurilor vulnerabile/din medii defavorizate
 • A4: Promovarea proiectului în cadrul școlilor
 • A5: Stabilirea activităților de proiect de comun accord cu toate unitățiile de învățământ  implicate
 • A6: Scrierea proiectului  și  depunerea lui spre aprobare pe platforma ANPCDEFP (Completarea formularului tip pentru proiecte Erasmus+)

Durata proiectului: decembrie 2019 – octombrie 2022

Roluri şi responsabilităţi: toate școlile partenere au responsabilitatea implicării active și eficiente în realizarea tuturor activităților de proiect cu scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și atingerii rezultatelor așteptate.

Indicatori de realizare:

– 6 activități derulate

– 2 școli participante

– 6 cadre didactice implicate

Instrumente de evaluare: criteriile de evaluare ANPCDEFP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *