4. NEVER SAY NO TO SCHOOL ID 2020-1-RO01-KA101-078266

Anunțuri și documente utile

Coordonator: CEGB, România

Parteneri:  KIZANLIKLI Training Consultancy Coaching Tourism Co., Turcia

Tip de activități: perfecționare a cadrelor didactice, cross-curriculare, extrașcolare

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • să dezvolte competențele profesionale ale profesorilor și elevilor prin asigurarea schimbului de bune practici
 • să dezvolte abilitățile lingvistice și digitale ale profesorilor implicați
 • să dezvolte metode originale inovative de reducere a absenteismului și a abandonului școlar, de creștere a motivației elevilor pentru studiu, de sprijinire a elevilor care provin din medii defavorizate și de stopare a bullyingului
 • să dezvolte creativitatea profesorilor
 • să faciliteze schimbul de experiențe cultural- artistice între țările implicate

Activități derulate în parteneriat:

 • A1: Identificarea nevoilor elevilor și cadrelor didactice
 • A2: Identificarea partenerilor educaţionali şi sociali ce vor fi implicaţi activ în proiect în funcție de specializare, experiența în proiecte europene, nevoile elevilor, profesorilor și ale comunității locale
 • A3: Identificarea grupurilor țintă de elevi și a elevilor cu cerințe educaționale speciale și a celor ce aparțin grupurilor vulnerabile/din medii defavorizate
 • A4: Promovarea proiectului în cadrul școlilor
 • A5: Identificarea cadrelor didactice care ar putea să contribuie substanțial la sprijinirea elevilor cu astfel de nevoi prin implicarea activă în proiect
 • A6: Stabilirea activităților de proiect de comun acord cu organizația parteneră
 • A7: Scrierea proiectului  și  depunerea lui spre aprobare pe platforma ANPCDEFP (Completarea formularului tip pentru proiecte Erasmus+ KA1).

Durata proiectului: decembrie 2019 – octombrie 2021

Roluri şi responsabilităţi: organizațiile partenere au responsabilitatea implicării active și eficiente în realizarea tuturor activităților de proiect cu scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și atingerii rezultatelor așteptate.

Indicatori de realizare:

– 7 activități derulate

– 2 școli participante

– 10 cadre didactice implicate

Instrumente de evaluare: criteriile de evaluare ANPCDEFP

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *