Plan de măsuri pentru prevenirea și gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS-  COVID – 19

 1. Afișarea pe site-ul Colegiului Economic George Barițiu și aducerea la cunoștință personalului angajat din instituție a Planului de masuri pentru gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS COVID – 19.
 2. Afișarea pe site-ul instituției și la avizierul de la intrarea în instituție a măsurilor comunicate de Ministerul Sănătății pentru prevenirea infecțiilor cu CORONAVIRUS COVID – 19. (http://www.ms.ro/recomandari-privind-conduita-sociala-responsabila-in-prevenirea-raspandirii-coronavirus-covid-19/)
 3. Afișarea pe site-ul instituției și la avizierul de la intrarea în instituție a numărului de TELVERDE pentru solicitarea de informații legate de COVID – 19. (TELVERDE #COVID-2019: 0800 800 358)
 4. Amenajarea la intrarea în instituție a unui spațiu în care se află dezinfectant de mâini pentru toate persoanele care intră în sediul respectiv.
 5. La intrarea în instituție a persoanelor care prezintă in mod evident  simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree) li se va solicita să poarte mască de protecție.
 6. Informarea lucrătorilor cu privire la procedura de acordare a concediului medical in caz de carantina si izolare la domiciliu.
 7. Asigurarea la nivelul fiecărui birou a materialelor igienico-sanitare pentru dezinfecția mâinilor și a suprafețelor pentru personalul angajat.
 8. Evitarea participării la evenimente interne si internaționale care pot expune la risc de infecție.
 9. Pentru limitarea propagării virusului adresăm personalului angajat si elevilor rugămintea de a limita, pe cât posibil, deplasarea la sediile administrative ale colegiului. Comunicarea se poate face telefonic sau prin intermediul emailului.
 10. In situațiile in care este necesara prezenta fizica a solicitantului la sediul instituției, se va avea în vedere menținerea distantei de cel puțin 1 metru fata de celelalte persoane din incinta.
 11. În cazul unui lucrător confirmat cu COVID – 19, angajatorul are obligația să informeze Direcția de Sănătate Publică pe raza căreia își desfășoară activitatea, în vederea demarării procedurilor pentru efectuarea anchetei epidemiologice.

Recomandările Ministerului Sănătății:

Spălați-vă mâinile de multe ori;

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

Nu vă atingeți ochii, nasul și gura cu mâinile;

Acoperiți-vă gura și nasul daca strănutați sau tușiți; 

Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât, în cazul, în care va prescrie medicul; 

Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool; 

Utilizați masca de protecție doar, în cazul, în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave; 

Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele în carantina din Europa de cel puțin 14 zile; 

Animalele de companie nu transmit coronavirus. (pentru actualizări consultați link-ul http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/ )


Recomandările Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor:

Evitarea contactului cu persoanele care suferă de infecții respiratorii acute și interzicerea acestora de a veni în contact direct sau indirect cu animalele și produsele de origine animală; 

Spălarea frecventă a mâinilor cu apă și săpun sau cu soluții dezinfectante, în special după contactul direct cu persoanele sau cu animalele bolnave; 

Evitarea contactului neprotejat cu animalele din ferme sau cu animalele sălbatice; 

Toate produsele de origine animală în stare crudă (carnea, organe, lapte, etc) trebuie manipulate cu grijă, pentru a evita contaminarea încrucișată cu alimente ce nu necesită gătire, conform bunelor practice de siguranță alimentară; 

Gătirea termică a cărnii, ouălor, laptelui (produselor și subproduselor de origine animală); 

Efectuarea de schimburi comerciale cu evitarea oricarui risc epidemiologic. (pentru actualizări consultați link-ul http://www.ansvsa.ro/ )

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1074 din 29 noiembrie 2005

Data intrarii in vigoare : 1 ianuarie 2006

Forma actualizata valabila la data de : 11 martie 2020

CAP. III

    Concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă

ART. 18

    În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de:

    b) concediu şi indemnizaţie pentru carantină;

 ART. 20

 • Concediul şi indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.

    (2) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită conform art. 10.

                        12.03.2020

                    Director,

Prof. Daniela Laurenția Cornelia Roșca