An școlar 2023 – 2024

ART.121

  • Elevii declaraţi repetenţi se înscriu, la cerere, în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la o altă unitate de învăţământ.

Extras ROFUIP – Ordin 4183/2022.

ANUNȚ

Elevii declarați repetenți în anul școlar 2022-2023, se reînscriu pe baza unei cereri, la  secretariatul unității școlare, pentru anul școlar 2023- 2024, în conformitate cu art de mai sus.

Termen: 8 septembrie 2023, ora 10:00                                                  DIRECȚIUNEA