18.03.2024

05.12.2023

06.09.2023

ART.121

  • Elevii declaraţi repetenţi se înscriu, la cerere, în anul şcolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeaşi unitate de învăţământ, inclusiv cu depăşirea numărului maxim de elevi la clasă prevăzut de lege, sau se pot transfera la o altă unitate de învăţământ.

Extras ROFUIP -Ordin 4183/2022.

ANUNȚ

Elevii declarați repetenți în anul școlar 2022-2023, se reînscriu pe baza unei cereri, la  secretariatul unității școlare, pentru anul școlar 2023- 2024, în conformitate cu art de mai sus.

Termen: 8 septembrie 2023, ora 10:00                                                  DIRECȚIUNEA


În atenția absolvenților!

Va informam că înscrierile pentru examenul de bacalaureat ale absolvenților din seria curenta se vor realiza în zilele de 6-7 iunie 2023. Informații despre încheierea situației școlare si respectiv festivitatea de încheiere urmează a fi transmise prin profesorii diriginti.

Conducerea școlii

ANUNȚ! REPARTIȚIA ELEVILOR ÎN CLASELE  A IX-a A FOST AFIȘATĂ LA AVIZIERUL ȘCOLII PE STR. OITUZ, NR. 31.

ÎN 13.09.2021 SE VOR PREZENTA LA ȘCOALĂ DOAR ELEVII CLASELOR A IX- a ÎNVAȚĂMÂNT LICEAL ȘI  PROFESIONAL.  CELELALTE CLASE VOR VENI ÎNCEPÂND CU ZIUA DE MARȚI 14.09.2021 DUPĂ ORARUL PRIMIT DE LA PROFESORUL DIRIGINTE.

PENTRU RESPECTAREA MĂSURILOR DE SIGURANȚĂ EPIDEMIOLOGICĂ PRIVIND PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR CU VIRUSUL SARS-Cov-2, ACCESUL PĂRINȚILOR NU ESTE PERMIS ÎN INCINTA ȘCOLII.

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE!

FESTIVITATEA  DE  DESCHIDERE A ANULUI ȘCOLAR 2021 – 2022 ÎNCEPE LA ORA 10.00, IAR ELEVII VOR INTRA EȘALONAT DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

IX A  – CORP A, ETAJ I, SALA 5, ORA 9.10 – INTRAREA CORP A

IX B  – CORP C, SALA 2, ORA 9.20 – INTRARE CORP C

IX C  – CORP A, ETAJ II, SALA 1, ORA 9.20 –  INTRAREA CORP A

IX D  – CORP A, ETAJ III, SALA 1, ORA 9.30 – INTRAREA CORP A

IX E  – CORP C, SALA 5, ORA 9.30 – INTRARE CORP C

IX F  – CORP A, ETAJ II, SALA 5, ORA 9.40 –  INTRAREA CORP A

IX G  – CORP A, ETAJ II, SALA 2, ORA 9.50 –  INTRAREA CORP A

 IX DC  – CORP C, SALA 7, ORA 9.40 –  INTRARE CORP C

IX DA  – CORP C, SALA 1, ORA 9.50 –  INTRARE CORP C

DIRECȚIUNEA

ANUNȚ! REPARTIȚIA ELEVILOR ÎN CLASELE  A IX-a A FOST AFIȘATĂ LA AVIZIERUL ȘCOLII PE STR. OITUZ, NR. 31.

ÎN 14.09.2020 SE VOR PREZENTA LA ȘCOALĂ DOAR ELEVII CLASELOR A IX A ÎNVAȚĂMÂNT LICEAL ȘI PROFESIONAL. PĂRINTII SUNT RUGAȚI SĂ RĂMÂNĂ LA POARTA LICEULUI. ELEVII VOR INTRA EȘALONAT DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

IX A SĂLILE 5 ȘI 6, ORA 9 PARTER, INTRAREA PRINCIPALĂ

IX B SĂLILE 3 ȘI 4, ORA 9 PARTER, INTRAREA PRINCIPALĂ

IX C SĂLILE 3 ȘI 4 ET. 1,  ORA 9.15 INTRAREA PRINCIPALĂ

IX D SĂLILE 1 ȘI 2, ORA 9.15, INTRAREA PRINCIPALĂ

IX E SĂLILE 1 ȘI 2 ET 1, ORA 9.15 INTRAREA PRINCIPALĂ

IX F SĂLILE 5 ȘI 6 CORP  C, ORA 9, INTRARE CORP C

IX G SĂLILE 2 SI 3, ORA 9,   INTRARE CORP C

 IX DC AMFITEATRU ET 2,   ORA 9.30, INTRARE PRINCIPALĂ

IX DA SĂLILE 1 ȘI 2 ET 3, ORA 9.30, INTRARE PRINCIPALĂ

Dragi absolvenți,

Ne aflăm la momentul în care, voi absolvenți ai promoției 2020, vă îndreptați cu repeziciune spre viața care întinde brațele speranțelor voastre cu putere și nădejde. Cu siguranță că visele voastre au ca start reușita la examenul de bacalaureat și doresc să fiu printre cei care, acum în prag de bacalaureat, vă urează succes.  https://www.youtube.com/watch?v=OCWq5W22T74

Așa cum am promis, continui cu precizări legate de desfășurarea examenului de bacalaureat.

Zilele de examen vor fi :

  • 22.06.2020 Limba și literatura română;
  • 24.06.2020 Matematică;
  • 25.06.2020 Economie, geografie, psihologie, logică.

Întrarea în școală se va face începând cu ora 7:30 și ora maximă de intrare în sala de examen este 8:30. Pentru aplicarea măsurilor de siguranță impuse de starea de alertă, elevii claselor a XII-a  A, C, G și seriile anterioare sunt programați să intre în scoală în intervalul orar 7:30 – 8:00, iar cei din clasele a XII-a  B, E și F sunt programați în intervalul 8:00 – 8:30.

INTRAREA ELEVILOR SE VA REALIZA DIN STRADA OITUZ, PRIN CORPUL  C (pe lângă cabinetul medical), pentru dezinfectare și termoscanare. FIECARE ELEV VA PRIMI O MASCĂ NOUĂ  CU CARE VA RĂMÂNE PE PERIOADA DERULĂRII EXAMENULUI.

Masca va fi aruncată la ieșirea pe poarta școlii (pe lângă ghereta portarului) într-un recipient special, inscripționat în acest sens.

Fiecare elev trebuie să aibă asupra  lui  CARTEA DE IDENTITATE ȘI INSTRUMENTE LE DE SCRIS, CU PASTĂ SAU CERNEALĂ ALBASTRĂ.  De asemenea  vă transmit rugămintea  SĂ RENUNȚAȚI LA BAGAJE PENTRU A REALIZA, ÎN CONDIȚII OPTIME, INTRAREA SPRE SALA DE EXAMEN!

NU ESTE PERMIS ACCESUL ÎN SALA DE EXAMEN CU MÂNCARE, CIOCOLATĂ ȘI BĂUTURI CARBOGAZOASE!

La fiecare etaj, pe hol,  există apă și pahare de unică folosință și dacă cineva are nevoie se  adresează profesorului asistent.

Ieșirea din clădire se va realiza urmărind sensul săgeților roșii, spre scările profesorilor( atât de mult râvnite în timpul anilor de școală) până la poartă.  În situația în care există bagaje (sala 5, respectiv sala 6, de la parterul corpului A) elevul iese în curte, cu mască și traversează curtea spre sala în care și-a lăsat bagajul.

Adresele, petițiile și orice alte documente se vor transmite numai prin email la adresa:liceuleconomic@yahoo.com

ANUNȚ COVID-19

ANUL ȘCOLAR 2019-2020 ÎNCEPE LUNI 09.09.2019 LA ORA 10:00

Transferur an școlar 2019-2020 clasa a x-a și clasa a xi-a

29.03.2019

Conditii specifice pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitati 2019 aici

08.09.2018

FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI ȘCOLAR, ARE LOC LUNI 10.09.2018, LA ORA 10˚˚.

10.07.2018

În data de 11.07.2018, începând cu ora 10:00 se pot ridica diplomele de bacalaureat.

Probele scrise de bacalaureat se vor susține la Colegiul Tehnic Energetic.

22.06.2018

Repartiția elevilor înscriși la învățământul profesional dual pentru susținerea probei suplimentare de admitere:

repartizarea elevilor în 26.06.2018

repartizarea elevilor în 27.06.2018

Model fișă de interviu – ospătar/bucătar aici

Model fisă de interviu – comerciant vânzător aici

NOTĂ: Candidații respinși în urma susțineri probei de admitere la calificările BUCĂTAR / OSPĂTAR și care vor să participe la proba de admitere de la calificarea COMERCIANT VÂNZĂTOR se vor prezenta în data de 27 iunie 2018 ora 10:30 pentru suținerea probei.

04.06.2018

Examen de corigență an școlar 2017 – 2018 aici

19.04.2018

Conditii specifice pentru etapa de pretransfer consimtit intre unitati 2018 aici.

09.02.2018

În atenţia candidaţilor la examenul naţional de Bacalaureat 2018. Programarea la competenţe:

Proba A – evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba româna: Luni-lab. Fizica, Luni-lab. AEL, Marti-lab. Fizica

Proba D – evaluarea competenţelor digitale: Joi, Vineri, Luni, Marti

14.10.2017

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII (an şcolar 2016-2017)

06.07.2017

26.10.2016

RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ A CALITĂŢII (an şcolar 2015-2016)