• Certificai de competenţe profesionale  – Nivel 4 – pentru calificările profesionale de liceu;

                                                              – Nivel 3 – pentru calificările profesionale oferite prin învăţământul profesional de stat ■ dual:

  • Posibilitatea obţinerii permisului E.C.D.L cu recunoaștere internațională:
  • Certificate de participare la proiecte şi parteneriate Naţionale si Internaţionale;
  • Efectuarea practicii la agenţii economici apreciaţi în comunitatea locală, pe plan naţional şi internaţional;
  • Burse profesionale oferite de stat și/sau de către partenerii de practică;
  • Susţinerea atestatului de limbă engleză pentru absolvenţii clasei de intensiv engleză;
  • Participarea la diferite activități extraşcolare: concursuri, târguri ale firmelor de exerciţiu, excursii în ţară şt străinătate, campionate sportive;