SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2022

În atenția candidaților,

Proba C – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

14.06.2022 / 16.06.2022

  • proba orală, cu durata de 10 – 15 min, conform planificării

15.06.2022

ora 12:00 proba de înțelegere a unui text audiat, cu durata de 20 de minute

ora 13:00 proba scrisă, cu durata de 120 de minute

Accesul candidaților în săli se face cu 30 de minute înainte de începerea fiecărei probe, pe baza cărții de identitate.

În atenția candidaților,
Proba D – evaluarea competențelor digitale
 
Accesul candidaților în săli se face până la ora 12:30
Durata probei este de 90 minute (cu începere de la ora 13:00)