Pregătire pentru examenul de bacalaureat – Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) continuă demersurile sale prin care vine în sprijinul elevilor, de data aceasta prin organizarea de activități didactice de pregătire pentru examenul de bacalaureat aici. Formular de înscriere aici.

ORDIN 3449 din 5.03.2021 privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a Vlll-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020—2021

LISTA conținuturilor pentru simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020—2021

Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Educației nr. 3237 din 05.02.2021 privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2020 – 2021

Calendar de desfășurare:
22 martie 2021: Limba şi literatura română – proba E.a)
23 martie 2021: proba obligatorie a profilului – proba E.c)
24 martie 2021: proba la alegere a profilului şi specializării – proba E.d)
25 martie 2021: Limba şi literatura maternă – proba E.b)

INFORMAȚII PENTRU ELEVII IMPLICAȚI ÎN SIMULAREA PROBELOR SCRISE  ALE EXAMENULUI NAȚIONAL DE BACALAUREAT, SESIUNEA MARTIE, 2021

Desfășurarea probelor scrise din cadrul simulării examenelor naționale se organizează conform metodologiilor  și procedurilor  specifice. In acest context examenele sunt supravegheate audio-video și au o durată de trei ore, începând din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui candidat.

          Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8:30, proba de examen începe la ora 9:00. Candidații, la intrarea în sala de examen, depun telefonul mobil închis, pe măsuța așezată în partea dreaptă, lângă ușa de acces. De asemenea, pentru evitarea aglomerării și pericolului de îmbolnăvire cu Sars Cov-2, nu se amenajează săli pentru bagaje, elevii fiind rugați să vină doar cu instrumentele de scris și cu documentul de identitate.

Accesul în curtea unității se realizează pe intrarea din corpul C, din strada Oituz și apoi spre sala de clasă, pe la intrarea elevilor, din corpul A. Repartizarea pe sălile de clasă  o să fie postată în timp util,  la avizierul școlii și pe pagina de internet.  În situația în care sunt constatate erori în ceea ce privește repartizarea elevilor, aceștia sunt rugați să-și contacteze profesorul diriginte.