UN PAS SPRE ALTA LUME (Colegiul Economic „George Barițiu” Sibiu, România- Arbeit und Bildung, Marburg, Germania)

Categoria în care se încadrează proiectul: cultural- artistic, cultural- artistic, altele.

Tip de activități: cross -curriculare,  intracurriculare, extrașcolare

Parteneri: 1. ASOCIATIA ARBEIT UND BILDUNG

      2. MUZEUL NATIONAL ASTRA

Obiectivele proiectului:

* exersarea gândirii critice şi deschiderea spre interdisciplinaritate şi transdisciplinaritate;

* cunoaşterea, păstrarea şi valorificarea traditiilor în formarea noastră ca cetăţeni europeni, prin referire şi comparaţie pozitivă (Sighisoara, Sibiu, Marburg)

* dezvoltarea competenţelor pentru secolul XXI

* identificarea meseriilor cu succes pe piata fortei de munca

* armonizarea pregatirii teoretice cu pregatirea practica in vederea obtinerii unei calificari in acord cu standardele europene de performanta si competenta

Obiectivele specifice ale proiectului:

-dezvoltarea competenţelor superioare de comunicare (verbale, scrise, multimedia);

-demonstrarea capacităţilor de lucru în echipă şi a conduitei empatice;

-monitorizarea propriilor aspiraţii de învăţare, identificarea resurselor necesare şi transfer al cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul (accent pe auto-formare);

-oferirea unor momente agreabile şi reconfortante pentru elevi şi cadre didactice;

-dezvoltarea simţului estetic exprimat;

-dezvoltarea socializării între copii;

-consolidarea relaţiilor dintre educaţia şcolară şi cea extraşcolară;

-acţionarea cu responsabilitate, în beneficiul comunităţii;

-dezvoltarea deprinderilor de documentare ştiinţifică;

-integrarea valorilor şi a cunoştinţelor religioase în structura propriilor atitudini şi comportamente;

-dezvoltarea relaţiilor de parteneriat între şcoli;

-dezvoltarea capacităţii de discernere în supraoferta din mass-media şi de analiză critică a ofertelor subculturale.

Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: elevii claselor X/XI, cadre didactice, mass-media, părinţi.

Durata proiectului: septembrie 2019 – 15 iunie 2021

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului:

  • Integrarea valorilor şi a cunoştinţelor dobandite în structura propriilor atitudini şi comportamente;
  • Implementarea în parteneriat.
  • Proiectul urmăreşte implicarea unui număr restrans de elevi şi de cadre didactice prin înscrierea, reprezentanţi ai comunităţii.
  • Interesul manifestat faţă de acest proiect conduce la dezvoltarea unor abilităţi şi deprinderi specifice, la dezvoltarea spiritului de echipă, precum şi la valorificarea potenţialului intelectual şi creativ al fiecărui participant.
  • De asemenea, prin acordurile parteneriale, se îmbunătăţesc relaţiile dintre factorii educaţionali implicaţi în proiect şi se realizează un schimb de experienţă util procesului instructiv-educativ.
  • Reuşita proiectului poate determina interesul mai multor factori educaţionali de a se implica în acesta, în următorii ani şcolari.

Beneficiarii direcţi si indirecţi ai proiectului: elevii claselor XI/XII, profesori, mass-media, părinţi. 

Roluri şi responsabilităţi: toate școlile partenere au responsabilitatea implicării active și eficiente în realizarea tuturor activităților de proiect cu scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului și atingerii rezultatelor așteptate.

Indicatori de realizare: – 2 activități derulate – 2 școli participante – 1 parteneriat de colaborare – 8 cadre didactice implicate – 20 elevi implicați   Instrumente de evaluare: fișe de lucru, certificate/ diplome de participare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *